תוצאה
אישי
קטגוריה
104 / 27
26%
מגדר
151 / 41
28%
כללי
403 / 222
56%