תוצאה
אישי
קטגוריה
3 / 1
34%
מגדר
49 / 22
45%
כללי
195 / 145
75%