תוצאה
אישי
קטגוריה
104 / 24
24%
מגדר
151 / 37
25%
כללי
403 / 211
53%