תוצאה
אישי
קטגוריה
22 / 20
91%
מגדר
146 / 116
80%
כללי
195 / 132
68%