תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 129
75%
מגדר
252 / 168
67%
כללי
403 / 200
50%