תוצאה
אישי
קטגוריה
15 / 5
34%
מגדר
49 / 12
25%
כללי
195 / 120
62%