תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 24
32%
מגדר
185 / 49
27%
כללי
228 / 51
23%