תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 23
31%
מגדר
185 / 48
26%
כללי
228 / 50
22%