תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 22
29%
מגדר
185 / 46
25%
כללי
228 / 48
22%