תוצאה
אישי
קטגוריה
43 / 36
84%
מגדר
146 / 103
71%
כללי
195 / 114
59%