תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 21
28%
מגדר
185 / 40
22%
כללי
228 / 41
18%