תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 121
70%
מגדר
252 / 156
62%
כללי
403 / 187
47%