תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 18
24%
מגדר
185 / 36
20%
כללי
228 / 37
17%