תוצאה
אישי
קטגוריה
16 / 5
32%
מגדר
185 / 35
19%
כללי
228 / 36
16%