תוצאה
אישי
קטגוריה
173 / 120
70%
מגדר
252 / 155
62%
כללי
403 / 186
47%