תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 16
22%
מגדר
185 / 33
18%
כללי
228 / 33
15%