תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 15
20%
מגדר
185 / 31
17%
כללי
228 / 31
14%