תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 14
19%
מגדר
185 / 29
16%
כללי
228 / 29
13%