תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 12
16%
מגדר
185 / 26
15%
כללי
228 / 26
12%