תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 11
15%
מגדר
185 / 23
13%
כללי
228 / 23
11%