תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 10
14%
מגדר
185 / 22
12%
כללי
228 / 22
10%