תוצאה
אישי
קטגוריה
76 / 4
6%
מגדר
185 / 11
6%
כללי
228 / 11
5%