תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 6
34%
מגדר
151 / 25
17%
כללי
403 / 163
41%