תוצאה
אישי
קטגוריה
104 / 17
17%
מגדר
151 / 24
16%
כללי
403 / 158
40%