תוצאה
אישי
קטגוריה
18 / 5
28%
מגדר
151 / 22
15%
כללי
403 / 150
38%