מקטע זמן
בקרה1 00:20:23.950
בקרה2 00:48:36.907
בקרה3 01:39:56.353
סיום 02:35:24.157