מקטע זמן
בקרה1 00:18:11.833
בקרה2 00:44:04.670
בקרה3 01:30:55.477
סיום 02:21:28.393