מקטע זמן
בקרה1 00:15:33.960
כרוז 00:27:43.203
סיום 00:27:55.350