מקטע זמן
בקרה1 00:13:50.577
כרוז 00:23:32.567
סיום 00:23:39.240