מקטע זמן
בקרה1 00:12:10.460
כרוז 00:22:13.207
סיום 00:22:21.147