מקטע זמן
בקרה1 00:12:11.937
כרוז 00:21:26.187
סיום 00:21:36.130
כרוז 00:43:22.707
סיום 00:43:32.973