תוצאה
אישי
קטגוריה
287 / 6
3%
מגדר
287 / 6
3%
כללי
488 / 6
2%
מקטע זמן
בקרה1 00:11:32.463
כרוז 00:20:10.457
סיום 00:20:20.410