מקטע זמן
בקרה1 00:11:26.190
כרוז 00:20:31.183
סיום 00:20:40.393
כרוז 00:38:33.983