מקטע זמן
בקרה1 00:11:25.560
כרוז 00:20:12.813
סיום 00:20:23.763