מקטע זמן
בקרה1 00:11:16.827
כרוז 00:20:06.323
סיום 00:20:14.283