מקטע זמן
בקרה1 00:11:45.793
כרוז 00:20:01.380
סיום 00:20:08.500