מקטע זמן
בקרה1 00:11:21.220
כרוז 00:19:49.297
סיום 00:19:59.153