מקטע זמן
בקרה1 00:16:10.673
בקרה2 00:38:44.453
בקרה3 01:20:25.260
כרוז 02:02:17.850
סיום 02:02:30.337