מקטע זמן
בקרה1 00:29:26.860
בקרה2 00:53:39.417
כרוז 01:30:06.457
סיום 01:30:20.217