מקטע זמן
בקרה1 00:11:17.867
בקרה2 00:24:43.403
כרוז 00:43:54.450
סיום 00:44:00.847