מקטע זמן
בקרה1 00:11:25.900
בקרה2 00:25:01.873
כרוז 00:43:37.670
סיום 00:43:44.567