מקטע זמן
בקרה1 00:10:52.353
בקרה2 00:24:29.897
כרוז 00:42:54.443
סיום 00:43:04.347