מקטע זמן
בקרה1 00:10:50.350
בקרה2 00:23:58.193
כרוז 00:42:28.473
סיום 00:42:35.593