מקטע זמן
בקרה1 00:11:14.360
בקרה2 00:24:34.903
כרוז 00:42:23.450
סיום 00:42:32.607