מקטע זמן
בקרה1 00:10:57.613
בקרה2 00:23:41.903
כרוז 00:42:13.450
סיום 00:42:22.860