מקטע זמן
בקרה1 00:11:30.347
בקרה2 00:24:38.640
כרוז 00:42:00.187
סיום 00:42:06.847