מקטע זמן
בקרה1 00:10:10.107
בקרה2 00:21:58.617
כרוז 00:38:47.437
סיום 00:38:54.377
כרוז 01:38:01.760
סיום 01:38:17.957