מקטע זמן
בקרה1 00:12:53.480
בקרה2 00:31:43.743
בקרה3 01:06:18.540
כרוז 01:42:22.887
סיום 01:42:34.290