מקטע זמן
בקרה1 00:21:01.960
כרוז 00:37:36.333
סיום 00:37:51.397