מקטע זמן
בקרה1 00:11:16.813
בקרה2 00:27:12.750
בקרה3 00:57:18.670
כרוז 01:28:32.140
סיום 01:28:41.527